גנאור

1.סיוע במימון ציוד פרא-רפואי גנאורהצטיידות לשם טיפולים פרא- רפואיים. במטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים עם פיגור שכלי. עלות פרוייקט זה- 600,000 ₪ 

טיפולים פרא-רפואיים: הטיפולים הפרא- רפואיים הוכחו כיעילים וחשובים לטיפול באדם עם הפיגור השכלי ואף עוגנו בחוק החינוך המיוחד. עלות פרויקט זה 10,000,000 ₪ לשנה.

הנגשה- בית "גנאור" קיים כ- 36 שנה. המבנה אינו חדש וכך גם השטחים מחוץ למבנה אשר פגעי מזג האוויר ניכרים בהם והשנים- שבילי מעבר בין הביתנים השונים, חניית מרכז היום, חצר מרכז היום.

הקמה מחדש של חצר גנאור- עלות הפרוייקט- 100,000 ₪ 

תנור קרמיקה- מיועד לשריפת עבודות הקרמיקה המיוצרות במסגרת סדנא בה משתתפים החניכים הבוגרים בגנאור- עלות 15,000 ₪ 

תוספת מבנה- בית "גנאור" קיים 36 שנה. במהלך השנים מספר התלמידים גדל וכן נשארו במסגרת "גנאור" בוגרי מרכז היום אשר עברו את גיל 21. עלות מבנה זה- 100,000 ₪ 

העצמת צוות העובדים- עלות שנתית- 7000 ₪