פיתוח ובינוי

עמותת אקים חיפה רכשה לאחרונה בנין בודד בן 3 קומות ברחוב יפה נוף 1, וזאת עפ"י מדיניות העמותה הדוגלת למתן טפול איכותי בכל תחומי החיים ורצף טיפולי לדייריה. המבנה שנרכש מיועד לאוכלוסיה המזדקנת ונמצא בקרבת המועדון ,והוסטל טשרניחובסקי. המבנה החדש ייתן מענה לצרכי הדיירים המזדקנים בעמותה ולדיירים נוספים שיקלטו בעתיד. במסגרת השיפוץ יותאם המבנה לצרכי הדיירים יתוכננו בו 3 דירות המיועדות לקלוט כ 26 דיירים,חדרי בטחון,מעלית,מטבח מרכזי,שטחים ציבוריים,ומחסנים.

ההוסטל למזדקנים שישופץ יתווסף למערך הדיור של אקים חיפה וייתן מענה לקליטת דיירים תוך כשנתיים וחצי וזאת לאחר שכל עבודות השיפוץ והתשתיות יושלמו.

אנו תקווה שהמבנה החדש יאפשר לדיירים להנות מסגנון חיים איכותי בסביבתם הטבעית.

בנוסף, בעמותת אקים חיפה עוסקים במלוא המרץ באיתור מגרש חלופי למרכז יום טיפולי "בית גן אור" אשר התחיל את פעילותו לפני כ 35 שנים ובביתו הנוכחי בקרית אתא פעיל כ- 27 שנים. לנוכח הצרכים הגוברים ואי היכולת להיענות לביקוש במבנה הנוכחי , החליטה הנהלת העמותה לצאת לפרויקט בנייה חדש, המגרש אותר, לאחר שנים של חיפושים, בתחום המועצה האזורית זבולון בסיועו של עמי איילון יו"ר אקים ישראל, ואנו עסוקים כעת באישורים הדרושים לשם היתכנות בנייה עליו. הנהלת העמותה תקצבה את חלקה בעלויות בכ-7 מיליון ש"ח, השאר, כך אנו מקוים, נצליח לגייס מקרנות ייעודיות ותורמים.