top of page

האנשים שלנו

מיכל סגל
אלמנט עיצובי

מנהלת משאבי אנוש

גלית פרידמן חודריאן

galit@akim-haifa.org.il

רנין חוראני
אלמנט עיצובי

מנהלת בית ספר גן אור

רנין חוראני

raneen@akim-haifa.org.il

מיכל סגל
אלמנט עיצובי

מנהלת מרכז יום גן אור

סהאם סרחאן

seham@akim-haifa.org.il

מיכל סגל
אלמנט עיצובי

מנהלת תחום פנאי

עדי גלעד אסולין

adi@akim-haifa.org.il

מיכל סגל
אלמנט עיצובי

רכזת פרויקט גליל מערבי

סנדרה דאוד

sandra@akim-haifa.org.il

מיכל סגל
אלמנט עיצובי

מנהלת מערך הדיור

שגית גבע פיקרביץ

sagit@akim-haifa.org.il

ועד המנהל של עמותת אקים חיפה פועל מיום היווסדה של העמותה בהתנדבות מלאה בתפקידים שונים

ומתוך רצון לממש את ייעודו של הארגון.
חלק מחברי הועד המנהל הינם בני משפחה לאנשים עם מוגבלות המקבלים שירות באקים חיפה וחלקם אזרחים ללא קשר ישיר לאדם עם מוגבלות הבחרו להיות חלק מארגון מיוחד זה.

אלמנט עיצובי

יו"ר העמותה מר שאול שפיץ • יעקב אשרוביץ • רוני צביק • עו"ד זיו אור • מוטי טל

נעמי גרינטל • דוד עוזרי • טל לזר • איתן שטיאסני

יושבי הראש של העמותה לאורך השנים:

1951-1971 - אנליזה שקאי

1972-1980  - יצחק גניגר

1981-1985  - אנליזה שקאי

1986 - ציפי אורון

1992 - 1987  - יצחק גניגר

2000- 1993  - ליה צבר

2018 - 2000  - מיכאל אורון

2018 – היום  - שאול שפיץ

חברי הועד המנהל הראשונים בשנות ה-50 היו: יצחק גניגר ז"ל, אנליזה שקאי ז"ל, ניני רצ'קובסקי, ארני גפני ז"ל,

ליה צבר ז"ל, עדנה זיסקינד ובועז מרצקי ז"ל (שימש כגזבר העמותה. לאחר פטירתו תפס את מקומו בנו עו"ד אליעזר מרצקי ז"ל, כיועץ המשפטי של העמותה. לאחר פטירתו החליפו בנו עו"ד גיא מרצקי, בתור היועץ המשפטי עד עצם היום הזה). 

bottom of page