top of page

הפעילויות שלנו

העמותה נותנת מענה לאנשים עם מוגבלות לאורך חייהם – מילדות ועד זקנה

במסגרת הפעילויות שלנו תוכלו למצוא, גני ילדים, בית ספר לחינוך מיוחד, קייטנות קיץ לילדי בית הספר, מסגרות הארכת יום, מועדוניות, מערך לדיור חוץ ביתי "בית לחיים" ומסגרות תעסוקה.
 

כל הפעילויות מושתתות על התפיסה שמקבלי השירות הם בעלי יכולות, רצונות וצרכים רבים שונים ומגוונים. הפעילויות בנויות על הזכות לבחירה ולחיים עשירים ומלאים של עשייה, משמעות, התנסויות וחוויות, למידה, קידום, עניין ושגרת יום סדורה.

אלמנט עיצובי
bottom of page