top of page

דיור בקהילה

דירות בקהילה

מערך הדיור של אקים חיפה מונה 15 דירות בקהילה: שתיים בטירת כרמל, שמונה בחיפה, חמש בקריות. 

הדירות שונות זו מזו בהתאם לרמת התפקוד של דייריהן. אנו משתמשים בשלושה מינוחים בכדי לתאר את אופי הדירות: דירות עצמאיות, דירות חצי עצמאיות ודירות טיפוליות.

דירה עצמאית – מורכבת מדיירים בתפקוד גבוה המלווים על ידי רכזת דירה שנמצאת עימם בשעות אחר הצהרים. בשעות הערב, הבוקר ובסופי שבוע נמצאים הדיירים לבדם בדירה.

 

דירה חצי עצמאית – מורכבת מדיירים בתפקוד בינוני הזקוקים להשגחה ותיווך בכל שעות היום. רכזת הדירה נמצאת עימם בשעות אחר הצהרים ובשעות הערב, הבוקר וסופי השבוע נמצאים עימם מדריכי הדירה.

 

דירה טיפולית - מורכבת מדיירים בתפקוד נמוך הזקוקים להשגחה ולטיפול ישיר בכל שעות היום. רכזת הדירה נמצאת עימם בשעות אחר הצהרים ובשעות הערב, הבוקר וסופי השבוע נמצאים עימם מדריכי הדירה. בדירה כזו ישנן שעות שימצאו שני אנשי צוות בו זמנית.

איור של אנשים
איור של מתנדבים
איור של אנשים

הדירות כולן מושכרות בבנייני מגורים רגילים, נעימות, חמות ומטופחות, ממוקמות בלב הקהילה באזורים עירוניים מרכזיים ועונות על כל צרכיהם של הדיירים. 
הדירות מהוות בית עבור שישה דיירים לכל היותר.

 

כל דייר הינו שותף פעיל בניהול הדירה בליווי עם איש הצוות - עריכת רשימת קניות, ניקיון, כביסה, בישול, שטיפת כלים - בהתאם ליכולותיהם, לשם בניית תחושת מסוגלות ועצמאות, ככל שניתן.

bottom of page