top of page

דיור בקהילה

הוסטלים

איור של הוסטלים

הוסטל הוא מבנה מגורים בו מתגוררים עד 26 דיירים, עם תמיכות מוגברות ומותאמות לצרכיו של הדייר.

במערך הדיור שני הוסטלים: הוסטל אח"י אילת שבקריית חיים, הנותן מענה לדיירים בתפקוד בינוני-נמוך בטווח הגילאים 21-55. הוסטל טשרניחובסקי שבכרמל הצרפתי, הנותן מענה לדיירים הוותיקים במערך. שני ההוסטלים נבנו ומתוחזקים על ידי אקים חיפה.

סדר יומם של הדיירים בהוסטל דומה לזה של הדיירים בדירות המערך. בכל בוקר יוצאים דיירי ההוסטל לתעסוקת יום מותאמת עד לשעות אחר הצהריים. בשעות אחר הצהריים משתתפים הדיירים בפעילויות פנאי מגוונות בתוך ומחוץ להוסטל. גם דיירי ההוסטל מקבלים טיפול רפואי במסגרת הקהילה.

בכל הוסטל ישנם ליווי, השגחה, ופיקוח מתמידים מטעם הצוות הטיפולי.
הצוות הטיפולי של ההוסטל כולל את מנהל ההוסטל, עובד סוציאלי, אחות, מטפלים פרא-רפואיים ומדריכים טיפוליים.
 

bottom of page