top of page

ילדים ונוער

שירותיה של העמותה ניתנים לכל רצף הגילאים מילדות ועד זקנה.
 

אנו מאמינים שככל וההתערבות המקצועית מוקדמת יותר בחייו של האדם, כך היכולת לשפר את איכות חייו גדולה יותר. תפיסה זו מושתתת על מחקרים רבים בתחום המוגבלות.
 

בבואה להקים ולהפעיל שירותים לילדים ונוער מסתכלת העמותה על יומו המלא של הילד ולכן שירותיה מתייחסים הן לחלק הלימודי שביום והן לשעות הפנאי.
 

העמותה מפעילה בית ספר לחינוך מיוחד משנת 1993 לגילאי 6-21. לאורך השנים פועלים לצד בית הספר גני ילדים לגילאי 3-6 ברמות מוגבלות שונות. כיום מפעילה העמותה שלושה גני ילדים לילדים עם עיכוב התפתחותי.
בשעות אחר הצהרים מפעילה העמותה יום שהות ארוך בכפר ביאליק, מועדון לילדים ונוער במעלות תרשיחא – מענה פנאי לשעות אחה"צ לילדים עם מוגבלות 
עד גיל 21 ומועדונית לילדים עם אוטיזם בכפר יאסיף.
במהלך החופשות מפעילה העמותה קייטנות לגילאי 6-21 בשיתוף עם הרשויות המקומיות.

להלן שירותינו בילדים ונוער:

"

יצחק גניגר ז"ל (יו"ר אקים חיפה לשעבר ומנהלו הותיק של בי"ס לחינוך מיוחד 'גניגר' בחיפה)

"בהשקפתי החינוכית, מנהל בית הספר ניצב בשתי רגליו על קרקע מוצקה ותמצית תפקידו היא היצירתיות.

בית הספר הוא מיקרוקוסמוס בו מתמזגים החברה והקהילה על כל השכבות, המוסדות והכוחות המיוחדים הפועלים בו. גם בית הספר הקטן ביותר בממדיו מהווה מרכז חברתי קהילתי שאין כמעט דומה לו מבחינת הפוטנציאל הגלום בו…"

***

bottom of page