top of page

ילדים ונוער

יום שהות ארוך

יום שהות ארוך (צהרון) הינה מסגרת משלימה למסגרת גנית/בית ספרית המפוקחת על ידי משרד הרווחה.

המסגרת מתחילה לפעול בסיום יום הלימודים, החל מהשעה 14:30 ועד 17:45 ומעניקה שירותי פנאי, חברה, טיפול וקידום לילדים ולבני נוער הלומדים בגנים ובתי ספר לחינוך מיוחד החל מגיל 3 ועד גיל 21.

 

מטרת יום השהות הארוך היא ליצור מרחבים ופעילויות מותאמים לתלמידים ולהעביר מגוון של פעילויות פנאי משמעותיות ומהנות. פעילויות הפנאי ביום שהות ארוך נותנות הזדמנות לזמן איכות עם קבוצת השווים, תוך ליווי ומתן תמיכה מותאמת של אנשי הצוות.

 

תלמידים הנשארים ליום שהות ארוך מגיעים חזרה לביתם בשעה מאוחרת ולא יוצאים לפעילות פנאי עצמאית. יום שהות ארוך הוא המקום לפעילויות פנאי עבורם.

 

יום השהות הארוך בגן אור מתקיים במבנה בית הספר והגנים. התלמידים מחולקים לקבוצות  בליווי שניים או שלושה אנשי צוות בהתאם לגודל הקבוצה.

 

במסגרת הפעילות הקבוצתית נחשפים התלמידים לפעילויות מגוונות ומעניינות כגון – ריתמוסיקה, חוגי טבע, פעילות עם כלבים ובעלי חיים אחרים, יצירה, תחושה ועוד. בדרך זו יכולים התלמידים לחוות וליהנות מעולם תוכן מגוון בשעות הפנאי, להיחשף לאנשים שונים מהקהילה תוך הימצאות בסביבה מוכרת, המכירה את יכולותיהם ומתאימה עצמה לצרכיהם.

 

יום שהות ארוך פועל חמישה ימים בשבוע. הילדים חוזרים לביתם באמצעות ההורים או הסעה בהתאם למתואם עם הרשות המקומית.

 

תהליך קבלה

הורה המעוניין לרשום את ילדו ליום שהות ארוך נדרש לפנות לקבלת אישור מעו"ס הרשות המקומית אליה הוא משתייך. הורי הגנים ותלמידי בית הספר בגן אור יכולים להיעזר במזכירות בית הספר לשם כך.

ההשתתפות בפעילות כרוכה בתשלום חודשי לרשות המקומית.

 

          לפרטים נוספים – 04-8679352 שלוחה 300. רצוי בין השעות 8:00-14:00.

טלפון לפרטים 04-8679352
bottom of page