top of page

ילדים ונוער

מועדון קנר

מועדונית קנר לילדים על הרצף האוטיסטי בשיתוף עם אקים חיפה

עמותת קנר הוקמה בסוף 2019 על רקע חוסר במענה טיפולי לילדים ובוגרים  עם אוטיזם באוכלוסיה הערבית הן בפעילות בקהילה והן בתחום הדיור – העמותה פועלת בטיפול וקידום ילדים, מתבגרים ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי, מלווה ותומכת בבני משפחותיהם.

פעילות העמותה מתמקדת בהפעלה ופיתוח שירותים לילד, לבוגר ולמשפחה, ונותנת שירותים מגוונים בהתאם לצרכים של הילדים ומשפחותיהם.

העמותה מפעילה כיום – בית לחיים לילדים ובוגרים עם אוטיזם בכפר יסיף הנותן שירות לאנשים מכל הארץ, מועדונית הנותנת שירות לילדי גליל עליון , ובעתיד הקרוב יוקם מרכז תעסוקה הנותן שירות לבוגרי בית ספר מעל גיל 21.

במהלך 2023 החל שיתוף פעולה בין עמותת אקים חיפה ועמותת קנר, כאשר עמותת אקים חיפה לקחה חסות על פעילות המועדונית במסגרת מכרז אשכול גליל מערבי להפעלת מסגרות פנאי ותעסוקה. אוכלוסיית יעד - ילדים על רצף האוטיזם.

מי זכאי להשתתף במועדונית - ילדים מגיל 3 ועד 21, שהוכרו על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי– מנהל מוגבלויות ומתגוררים בבית הורים.

שעות פעילות המועדונית - המועדונית פועלת שלושה ימים בשבוע

שני ורביעי שעות : 16:00-19:30 -  ימי שבת משעה : 08:30-12:00 

 המועדונית מעניקה מענים טיפוליים, חברתיים, לימודיים בשעות הפנאי.

מטרת המועדונית:

  1. שיפור תפקוד הילדים במיומנויות תקשורתיות וחברתיות כגון קשב, שיח ודיאלוג עם תלמיד ואיש צוות, התנהלות בהתאם לחוקי הקבוצה, גמישות, התחשבות באחר, המתנה, עזרה הדדית, יכולת למשחק משותף בזוג ובקבוצה, יצירת התייחסות לשותפים ויצירת קבוצת שיוך.

  2. לאפשר לילדים ליהנות ממסגרת חברתית טיפולית ושיקומית לאחר סיום שעות הלימודים המקובלות ולאפשר להורים להתפנות לצורכיהם ולצורכי הילדים האחרים במשפחה ובכך להאריך עד כמה שניתן את שהות הילד במסגרת משפחתו. המועדונית פועלת לפי סדר יום מסודר ומותאם לכל ילד לפי רמת התפקוד שלו.

  3. לאפשר לילדים לחוות פעילות פנאי בשעות אחה"צ כמו כל הילדים בגילם. בכל יום תתקיימנה לפחות שתי פעילויות חוגיות. הפעילות תתבצע על ידי צוות רב מקצועי ותכלול טיפול בשיטות ייחודיות לאוכלוסייה עם אוטיזם/הפרעת התפתחות נרחבת ומתאימות להשגת היעדים שהוגדרו לכל ילד וילד.

במועדונית תוגש ארוחת ביניים/ערב/בוקר לפי תפריט מותאם.

קשר עם הורים - ישנו שיתוף פעולה מלא עם המשפחות סביב נושאים משותפים בחתך גיל/תפקוד דומה במטרה לאפשר למשפחה ולילד תהליך של הגברת העצמאות.

לקבלת פרטים נוספים נא ליצור קשר עם שירין פרח – 054-2628100.

לפרטים נוספים טלפון 0542628100
bottom of page