top of page

שינוי עמדות

אחת ממטרותיה של העמותה והבסיס לפועלה היא להכיר לחברה ולקהילה בה אנו חיים את האדם עם המוגבלות כאדם ואזרח שווה זכויות, שמוגבלותו לא גורמת לו להיות אדם שונה או אחר מסביבתו,

אלא מדגישה את ייחודיותו.
 

על מנת שהציבור אכן יראה אדם עם מוגבלות בצורה זו יש צורך בשינוי העמדות הרווחות כיום בקרב אנשים רבים. העמותה פועלת לביטול סטיגמות ולשינוי השיח בתחום המוגבלות לשיח חיובי ולא שיפוטי. שינוי העמדות מתבצע בראש ובראשונה מעצם השילוב של מקבלי השירות בפעילויות וביציאה לקהילה. המפגש הבלתי אמצעי של הציבור עם אדם עם מוגבלות משנה תפיסות ויוצרת חיבורים חיוביים. לצד זה מקיימת העמותה פעילות הסברתית בבתי ספר ובחברות עסקיות באמצעות עובדים ומתנדבים והסברה באמצעי התקשורת השונים באמצעות דוברות העמותה.
 

נשמח לארח ולהתארח.

ליצירת קשר: 

טלפון: 04-8679352 שלוחה 200, מייל: office@akim-haifa.org.il 

לפרטים נוספים טלפון 04-8679352
bottom of page