top of page

תעסוקה

אנו באקים חיפה רואים בתחום התעסוקה הזדמנות ליישום חזון ההכללה (inclusion).

על פי חזון זה המטרה היא לאפשר גישה ואפשרויות שוות לכל אדם תוך נטרול אפליה וחוסר סובלנות.
 

מבחינת תעסוקה המשמעות היא, שכארגון עלינו לאפשר לכל מקבלי השירות שלנו את הדרך הטובה ביותר להשתלב במערך התעסוקה הקהילתי על מנת שיוכלו להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר ללא קשר לגילם, זהותם המגדרית, או מוגבלותם.

לשם כך מפעילה העמותה מספר מסלולי תעסוקה:
1. מרכז יום אורון - מרכז יום סיעודי טיפולי לגילאי 21+ - מרכז יום המופעל על ידי העמותה ונותן מענה לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית קשה ומוגבלויות פיזיות קשות ומורכבות.

2. מרכז יום חיבורים - שיתוף פעולה עם עמותת חיבורים בהפעלת מרכז יום טיפולי לגילאי 21+ - נותן מענה לאנשים עם הנמכה קוגניטיבית בשילוב קשיים ניכרים נוספים בוויסות רגשי – התנהגותי, לאנשים על רצף האוטיזם ולאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה).
3. השמת כל מקבלי השירות ממערך הדיור במסגרות תעסוקה שונות בהתאם ליכולותיהם. השמה זו נעשית על ידי גופים מוסמכים מטעם משרד הרווחה כגון אלווין, א.ד.נ.מ, המשקם ועוד. הארגון נמצא בקשר מתמיד מול גופי ההשמה והמעסיקים עצמם על מנת לוודא שההכללה מתקיימת במיטבה.

4. השתלבות בשוק החופשי – אוכלוסיה עם מוגבלות המסוגלת לעבוד בשוק החופשי שלא דרך גוף השמה ונמצאת בליווי ישיר של עו"ס מהעמותה.

 

תחום התעסוקה מהווה גשר בין האדם לקהילה בה הוא חי ויכול לאפשר לפרט ולקהילה להכיר זה את זה, להתחבר וליצור הפריה הדדית. 

אנו מאמינים שאנשים היוצאים לתעסוקה בכל יום מייצרים יחדיו מרחב עבודה משותף, המהווה כר פורה ללמידה, התפתחות אישית, תחושת פרודוקטיביות ולקיחת אחריות על חייהם.

bottom of page