top of page
Music Class

תרבות ופנאי

תפיסת התרבות והפנאי באקים חיפה מבוססת על מספר עקרונות:

1. האדם סקרן מטבעו וכארגון מטרתנו לממש את סקרנותו ואת התפתחותו האישית, גם בשעות שאינן תעסוקה, קרי בשעות הפנאי. השאיפה היא שכל מקבל שירות יביע את סקרנותו ויהיה שותף באופן אישי ובהתאם לבחירתו לפעילויות שיתנו לכך מענה.

2. הפנאי בארגון מבוסס על היכרות עם מקבל השירות ועל יצירת התאמות אישיות שנעשות עבורו בתוך המסגרות השונות כגון מרכז קהילתי בית חנה ומתנ"סים שונים, זאת במטרה למקסם את קידומו האישי ואת ההנאה שבפעילות ולאפשר לכל אחד לבחור את החוגים והפעילויות שתואמות לרצונותיו ויכולותיו.

3. מקבלי השירות בעמותה מבלים את רב שעות היום בחברותא ולכן שעות הפנאי מאפשרות מענה לפיתוח

יכולות חברתיות באמצעות מפגשים חברתיים פורמליים ובלתי פורמליים בשעות הפנאי. כדוגמת – נופש, טיולים, קייטנות, מסיבות, ציון יום הולדת חודשי ועוד.

4. אנחנו חלק מקהילה ולכן חשוב לנו שמקבלי השירות ייהנו מפעילויות פנאי ותרבות בקהילה עצמה – יציאה לסרטים, מופעים, הצגות תיאטרון, צפייה במשחקי ספורט, מסעדות, מוזיאונים, שמורות טבע, באולינג וכד'.

 

הפנאי בעמותה מתבצע בשלוש רמות עיקריות:

רמת הפרט - בכל אחת ממסגרות העמותה אנו פועלים במטרה לאפשר למקבל השירות לבחור את שברצונו לעשות בשעות הפנאי שלו וכתוצאה נראה מקבלי שירות מאותה מסגרת העוסקים בפעילות שונה אחה"צ בהתאם לבחירתם.

 

רמת הקבוצה - כל מקבל שירות שייך למסגרת חברתית בשעות הפנאי שלו ולכן ישנן פעילויות מתוכננות המתבצעות ברמה קבוצתית החל מפעילות חוגית ועד יציאה לפעילות בקהילה כקבוצה.

 

רמה מערכתית -  חשוב לייצר שייכות ארגונית בין מקבל השירות לארגון לכן אנו דואגים לקיום ימים מיוחדים בהם לוקחת חלק המסגרת כולה, כגון יום כיף לכל דיירי מערך הדיור, נופש לחברי מרכז קהילתי בית חנה, טיול יומי של כל תלמידי בית ספר גן אור או יום שיא לכלל חברי מרכז היום.

bottom of page