top of page

ספרות מקצועית

ידע הוא כח

העמותה משקיעה משאבים רבים בהתמקצעות הצוות שלה. הצוותים עוברים השתלמויות שנתיות, הדרכות נקודתיות ושיח מקצועי בפורומים שבועיים וחודשיים.
 

הידע המועבר לצוות מתבסס על ספרות מקצועית בתחום המוגבלויות, הזקנה, תהליכים ארגוניים ועוד. 
 

אנו שמחים לשתף אתכם במאגר הידע הזה ולאגד עבורכם מאמרים מקצועיים הקשורים לתחום המוגבלויות ממקורות שונים. כותבי המאמרים יקבלו את קרדיט הכתיבה וכך גם מקור הפרסום המקורי במידה וידוע.
 

קריאה מהנה.

bottom of page