top of page

עלינו

אלמנט עיצובי

עמותת אקים חיפה פועלת ברוח הגישה ההומניסטית למען קיום חיים איכותיים לאנשים עם מוגבלות.
 

העמותה דוגלת במתן תנאים ותמיכה למימוש היכולות הטמונות באדם ומאמינה בהשתלבות בחברה

תוך קיום יחסי גומלין עם הסובבים.

העמותה פועלת לקידום ולשימור החיבור בין האדם עם המוגבלות למשפחתו באמצעות תקשורת פתוחה,

הדרכה וסיוע בעת הצורך.
 

פעילות העמותה הינה מקצועית, עדכנית ויעילה במטרה להוביל אנשים עם מוגבלות להשתלבות בקהילה

בה הם חיים כאזרחים שווים ותוך קבלת תמיכות שונות בהתאם לצרכיהם ורצונם.
 

עמותת אקים חיפה נוסדה בשנת 1951 על ידי קבוצת הורים לילדים עם פיגור שכלי. בשיתוף עם קבוצות הורים נוספות בארץ הוחלט על השם אקי"ם – שראשי התיבות שלו – אגודה לקימום ילדים מפגרים.
בשנת 2017 הביטוי 'פיגור שכלי' הוחלף על פי חוק ל"מוגבלות שכלית התפתחותית" ושם העמותה המלא

כיום הוא – אקים חיפה – אגודה לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 

מאז היווסדה פיתחה העמותה שירותים רבים לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות וסייעה לבני משפחותיהם. ההיסטוריה של העמותה מציגה את היותה של אקים חיפה חלוצה בתחום פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות.

אלמנט עיצובי
אלמנט עיצובי
אלמנט עיצובי

חזון, ערכים ועקרונות

אקים רואה כל אדם כאדם שלם, בעל יכולות, רצונות וצרכים רבים שונים ומגוונים.

אדם בעל זכות לבחירה ולחיים עשירים ומלאים, של עשייה, של משמעות, תעסוקה, התנסויות וחוויות,

למידה, קידום, עניין ושגרת יום סדורה. 
אנו מאמינים כי לכל אדם הזכות להיות חלק מקהילה ולהשתלב בחברה לפי יכולתו, רצונו וצרכיו. 
אנו פועלים מתוך תפיסה ערכית של שמירה על כבוד האדם, שקיפות ושיח פתוח מול מקבל השירות

ומול יתר הגורמים המעורבים בחייו.
אנו פועלים בכדי להכיר לחברה ולקהילה בה אנו חיים את האדם עם המוגבלות כאדם ואזרח שווה זכויות, שמוגבלותו לא גורמת לו להיות אדם שונה או אחר מסביבתו, אלא מדגישה את ייחודיותו.

איור של ידיים מחזיקות לבבות
bottom of page